Usluge Zašto se razboljevamo?

Razvoj bolesti je moguć samo kada su nedovoljne rezerve zdravlja.

Svetska zdravstvena organizacija smatra da zdravlje određuju:

  • Individualni način života 50% (od toga ishrana je 80%)
  • Faktor nasleđa 20%
  • Uslovi spoljašnje sredine 20%
  • Sistem zdrastvene zaštite 10%

Većina ljudi je ubeđena da njihovo zdravlje treba da čuvaju medicinski radnici i državni sistem medicinske zaštite. Takav stav je u najmanju ruku naivan. Ni jedan lekar ne može sam da spreči oboljenja ako sam čovek u tome ne uzme aktivno učešće. Zdravlje je kao i život lično bogatstvo. Kako će njime čovek raspolagati zavisi samo od njegove želje i umeća. Zdravlje stičemo zajedno sa životom kao nešto što nam nužno pripada i ne razmišljamo o njemu dok ga ne izgubimo. Istovremeno se zdravlje potčinjava opštim zakonima koji vladaju u PRIRODI i tek onda kada čovek prekrši te zakone dolaze bolesti.

Znači da biste postali i ostali zdravi treba da razumete na kojim principima se izgrađuje celovito zdravlje. Još jedan način pomoću kojeg se može pratiti zdravlje je vratiti se onom načinu lečenja koji je čoveku odredila PRIRODA. Poslednjih godina znatni je poraslo interesovanje mnogih ljudi za lečenje hroničnih bolesti prirodnim metodama: hranom, masažom, akupunkturom, fitoterapijom, nutrijentima...

Najpotpuniji zdravstveni sistem stvorile su drevnje civilizacije. Na istoku je bolest posmatrana kao proces koji nastaje usled poremećaja normalnih međusobnih veza, kako u samom organizmu, tako i u odnosu na prirodu. Svaka bolest predstavlja poremećaj funkcija celog organizma, pa je zato potrebno kompleksno delovanje prirodnim metodama.