Usluge O akupunkturi

Po shvatanju starih Kineza, razna telesna i mentalna oboljenja manifestuju se na površini tela, na koži, koja kao ogledalo reflektuje razne poremećaje. Kroz vekovna iskustva utvrđeni je da se na koži nalazi nekoliko stotina tačaka koje postaju osetljive za vreme bolesti. Ove tačke su u vidu kanala ili meridiana. Kroz kanale cirkuliše krv i „vitalna energija“ QI, koja reguliše čitavu funkciju organizma. Postoji 12 „regularnih“ kanala i jos 8 „specijalnih“ kanala kojima energija pravilno kruži našim telom stvarajući osmicu oko našeg tela od glave prema nogama i obrnuto. Funkcija unutrašnjih organa je uglavnom slična kao i u shvatanjima savremene medicine, ali sa mnogim specifičnostima koje im pridodaje tradicionalna kineska medicina. Ona polazi sa gledišta da je čovečije telo jedinstvena celina i da organi spajaju sva tkiva u jedinstvenu organsku celinu za vreme fiziološki i patofizioloških aktivnosti organizma.

Pojedinačna funkcija ovih organa je sledeća:
Srce – upravlja ciklusom krvi i psihoneurološkim funkcijama. Njegovo stanje se odražava na jeziku.
Jetra – deponuje krv i upravlja mišljenjem i svešću. Njeno stanje se odražava na očima.
Slezina – upravlja mišićima, krvlju i transportom krvi. Njeno stanje se odražava u ustima.
Pluća – upravljaju vitalnom energijom, kožom, kosom i regulišu tkivne tečnosti. Stanje pluća odražava se na nosu.
Bubreg – upravlja mozgom, vodom i koštanim sistemom i deponuje osnovne hranljive elemente. Njegovo stanje se odražava u ušima.
Želudac – prima hranu i vodu.
Tanko crevo – transportuje i vari hranu i resorbuje.
Žućna kesa – skuplja i izlučuje žuć, učestvuje u neuro-mišićnoj aktivnosti, upravlja sposobnočću za donošenje odluka u životu.
Mokraćna bešika – sakuplja i eliminiše vodu iz tela. Ogovorna je za stanje „panike“.

Zbog međusobne bliske povezanosti i koordinacije ovih organa, funkcija i promene stanje organa utiču na funkciju i stanje drugog organa. Bez obzira koje su vrste oboljenja, ona mogu da budu ili usled promanjkanja aktivnosti ili usled preterane aktivnosti organa. Kod terapije oboljenja, izbor akupunkturnih tačaka vrši se duž kanala u cilju uspostavljanja poremećene ravnoteže pomoću akupunkture (acus – igla, puncture - ubadanje) jačanjem ili slabljenjem jina ili janga, delova QI energije. Naučna istraživanja potrvrđuju da se posle uboda akupunkturne igle povećava nivo acetilholina neurotransmitera i nivo endorfina (sličan morfinu) koji povećava prag bola u organizmu i zato deluje analgeski. Na osnovu ovih podataka potrvrđeno je da mehanizam akupunkture počiva na neurohumoralnoj osnovi.