Usluge Kvantna medicina Kvantna medicina i stres

Ni jedna bolest ne nastaje odjednom, ona se sprema i razvija dok čovek još to i ne sluti. Polako iscrpljuje organizam, troši njegove energetske rezerve i tiho napreduje. Kvantna medicina daje mogućnost otkrivanja i otklanjanja stresnog stanja i njegovih posledica.

Stres – fizički, hemijski i emocionalni

Predstavlja reakciju organizma na nadražaje koji remete njegovu ravnotežu. Naš organizam u uslovima stresa deluje preko vegetativnog nervnog sistema koji radi bez naše svesne kontrole, a sastavljen je od dva dela: simpatikusa i parasimpatikusa. Simpatikus ima zadatak prilagoditi naše telo naporima i stresu i on dovodi do potrošnje energije. Stresni mehanizam u telu aktivira simpatički deo nervnog sistema i dovodi do lučenja hormona stresa: adrenalina i kortizona.

Parasimpatikus se brine o uspostavljanu psihičke ravnoteže tela i vodi ga ka tome. On obnavlja i štedi energiju.

Stres pre svega pogađa srce. Stresogeni hormoni sužavaju krvne sudove srca i dovode do smanjenog dotoka kiseonika i krvnih supstanci do srčanog mišića. Na isti način stres pogađa i druge unutrašnje organe, tako manjak kiseonika remeti metabolizam i stvara osećaj hroničnog umora. Nedostatak energije iscrpljuje i imuni sistem i to stvara plodno tlo za razvoj bolesti. Moderan način života, stalna žurba opterećuje naš nervni sistem. U stanju stresa čovek je nervozan, razdražljiv, rastresen, sa osećajem nedostatka snage. Rezonantnom terapijom dovodi se u ravnotežu naš vegetativni nervni sistem, otklanja se nesklad stresogenih hormona i adaptogenih hormona (prolaktin) i tako sprečava razvoj psihosomatskih bolesti. Postiže se emocionalna ravnoteža i podiže radna sposobnost, organizam se vraća u dobru formu.