Usluge Kvantna medicina Kvantna medicina i spondiloza vrata i leđa lumboishialgija

Danas svaka četvrta osoba ima problem sa kičmom. Razvoj bolesti počinje sa lokalnom napetošću. Poremećaj krvotoka dovodi do oslabljene ishrane tkiva i do nakupljanja otpadnih supstanci u njima. Tako započinje niz degenerativnih procesa u hrskavičavom i koštanom tkivu kičme. Višak kilograma, nedovoljno spavanja, dugotrajno sedenje, neudobna obuća, slaba fizička aktivnost, gledanje televizije su još dodatni faktori koji ubrzavaju proces starenja kičme tj. spondilozu. Koštanom strukturom kičme polazi kičmena mođdina u kojoj se nalazi centralni deo vegetativnog nervnog sistema, a naši unutrašnji organi isplepeteni su nervima koji izlaze iz nje. Kada je hrskavica pršljena oštećena spondilozom sužavaju se otvori kuda prolaze nervi do naših organa. Na primer probadanje u srcu je znak oštećenja grudnih pršljenova Th1-Th4 i vratnih C3, 4, 5. Oštećenjem lumbalnih pršljenova L1-L3 mogu se javiti opstipacije, proširene vene, otežano mokrenje, bol u kolenima itd.

Rezonantnom terapijom preko akupunkturnih tačaka povezanih s kičmom, otklanja se upala nerava i tako nestaje bol, ali glavna prednost je za razliku od drugih terapija što se normalizuje metabolizam u ćelijama htskavice i koštanog tkiva kičme i tada započinje proces njihovog obnavljanja.