Usluge Kvantna medicina Kvantna medicina i depresija

Predviđanja su da će do 2020 godine depresija postati najčešća bolest u modernom svetu.

Depresija je poremećaj u raspolaženju, prisustvo tuge, razočarenja, usamljenosti, beznađa, sumnja u samog sebe, samosažaljenja i osećaj krivice. Kad god je osoba pod stresom u mozgu se menja biohemijski procesi i dolazi do pada serotonina. Depresiju ne treba ignorisati i zamenarivati, važno je početi lečiti što pre dok ne proširi svoje razorno delovanja i na telo. Rezonantna terapija na prirodan način uspostavlja moždane funkcije i tako se smenjuje nivo stresogenih hormona, a povećava nivo serotonina koji donose osećaj zadovoljstva, smaopouzdanja i lične sigurnosti.