Usluge Kvantna medicina Kvantna medicina i alergije

Moderan način života, veštački proizvedena hrana, zagađenost sredine, industrijska civilizacija, uporteba intezivnih sredstava začišćenje kuća i mnogi drugi uzroci imaju uticaj na učestalost alergijskih bolesti.

Grinje, prašina, polen, životinjska dlaka, kikiriki, banane, razni lekovi itd. gotovo sve može postati alergen. Alergen je supstanca koja u određenim uslovima kod nekih ljudi dovodi do alergijske reakcije, a to je drugačiji imunološki odgovor. U ponovnom susretu sa alergenom dolazi do spajanja imunoglobulina E sa „napadačem“ i tada se oslobađa histamin koji dovodi do svojih neprijatnih pojava u alergijskoj reakciji.

Rezonantna terapija deluje na stvarni uzrok problema: na imuni sistem, poboljšava ga. To podiže antialergijsku otpornost i podstiče ga da san izluči potrebne mu lekove u idealnoj količini i koncetraciji.