Usluge Teoretska osnova rezonantne terapije AMSAT

AMSAT = automatski medicinski sistem analize terapija.

Dijagnostika FUNKCIONALNOG stanja organizma omogućava praćenje dinamike promene celog organizma i svih sistema da bi odredili pravac rezonantne terapije i da bi pratili promene organizma tokom i posle terapije. Ovaj jedinstveni kompjuterski sistem dijagnostike funkcionalnog stanje ljudskog organizma razrađen je u bivšem Sovjetskom Savezu sredinom 80-tih godina za potrebe astronomskog programa i vazduhoplovstva, korišten je za kontrolu zdravlja astronauta, pilota i vrhunskih sportista – olimpijaca.

AMSAT jasno, slikovito, dijagramski i u procentima daje informaciju o odstupanju organizma i svih njegovih delova i sistema od zdrava frekvencije kojom bi trebalo da vibriraju njegove ćelije.

AMSAT omogućava:

  • Otkrivanje i prognozu razvoja osnovnog poremećaja koji je uzrok bolesti
  • Određivanje uzročno usmerene terapije
  • Prećenje napredovanja tokom rezonantne terapije
  • Kontrolu efikasnosti po završenom lečenju
  • Procenu i prognozu budućih bolesti
  • Individualan pristup lečenju bolesnika kao celovite osobe a ne samo bolesti i simptoma.