Usluge O akupunkturi Akupunktura ušne školjke

Na ušnoj skoljki se projektuju svi unutrašnji organi i svi sistemi ljudskog organizma. Zahvaljujući prisustvu preko 101 akupunkturne tačke na uhu moguće je otkriti - dijagnostikovati poremećaj u telu i ubadanjem malih igala koje stoje prilepljene na uhu do 7 dana moguće je korigovati nastalo oboljenje ili poremećaj.